Betelförsamlingens böne- och bibelskola 2018-19

Betelförsamlingens böne- och bibelskola 2018-19

Betelförsamlingens böne- och bibelskola

september 2018 – juni 2019

Betelförsamlingen i Jönåker inbjuder till ett års intensiv undervisning och praktiserande av bibelordet och bönen. Undervisningen är öppen för alla som vill delta, inte bara för-samlingens medlemmar. Investera ett år i att systematiskt och uthålligt studera Ordet och lära dig att be, det kommer att förvandla ditt liv, och gör dig rustad att själv förmedla evangeliet till andra!

Nedan ges en preliminär planering där första tillfället är onsdag 5 september (en pdf-fil med samma innehåll finns här). Vid varje tillfälle kommer undervisningen att spelas in och publiceras på hemsidan tillsammans med de anteckningar som ligger till grund för undervisningen. Detta gör att man kan följa med även om man missar något tillfälle. Ingen anmälan krävs.

Vecka Bibelskola onsdagar 19:00

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig (Ps. 119:105)

Böneskola söndagar 18:00

Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar (Luk. 11:1)

 36 Bibelns uppbyggnad, tillkomst och gudomliga inspiration Hur bönen uppstod i urtiden
37 Vad Bibeln säger om sig själv, hur man läser Bibeln, praktiska verktyg för bibelläsandet Församlingshelg
38 Guds person och väsen Bön som en relation
39 Guds egenskaper Olika typer av bön, del 1: Lovprisning
40 Treenigheten Olika typer av bön, del 2: Förbön
41 Gud Fadern Olika typer av bön, del 3: Att lägga fram sina egna önskningar
42 Gud Sonen Olika typer av bön, del 4: Bön som djup gemenskap
43 Gud Anden Ständig bön
44 Höstlov Höstlov
45 Skapelsen Fader Vår, del 1: Fader Vår, som är i himmelen
46 Människan, skapelsens krona, och hennes fall. Löftet om upprättelse. Fader Vår, del 2: Helgat vare ditt namn
47 Israels historia, del 1: Patriarkerna: Abraham, Isak, Jakob, Josef och hans bröder Fader Vår, del 3: Tillkomme ditt rike
48 Israels historia, del 2: Fångenskapen, uttåget, intåget i Kanaans land Fader Vår, del 4: Ske din vilja, såsom i himmelen, så och på jorden
49 Israels historia, del 3: Domare och kungar Fader Vår, del 5: Vårt dagliga bröd giv oss idag
50 Israels historia, del 4: Profeterna och Messias-förväntan Fader Vår, del 6: Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss
51 Juluppehåll Juluppehåll
52 Juluppehåll Juluppehåll
1 Juluppehåll Juluppehåll
2 Jesus Kristus, del 1: Jesu liv Fader Vår, del 7: Inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo
3 Jesus Kristus, del 2: Jesus i Gamla testamentet Fader Vår, del 8: Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet
4 Jesus Kristus, del 3: Evangeliet och frälsningen Bön i Jesu namn
5 Frälsningen, del 1: Omvändelse, tro, pånyttfödelse, frälsningsvisshet Bön till Jesus som Gud
6 Frälsningen, del 2: Dopet i vatten Bönens betydelse för din egen frälsning
7 Frälsningen, del 3: Andens dop Förbönen och andra människors frälsning
8 Sportlov Sportlov
9 Församlingen, del 1: Församlingens väsen Förbön och handpåläggning vid t.ex. dop
10 Församlingen, del 2: Församlingens organisation Bön om helig Ande
11 Församlingen, del 3: Församlingens inre liv och tillväxt i enhet Bön för församlingen och dess ledning
12 Församlingen, del 4: Mission och evangelisation Bönen i församlingen
13 Församlingen, del 5: Andens gåvor Att be för sjuka
14 Helgelse, del 1: Älska inte världen Bön för överheten
15 Helgelse, del 2: Andens frukter Bön om Andens gåvor
16 Påsklov Påsklov
17 Manligt och kvinnligt i skapelsen, familjen och församlingen Hur relationen mellan makar kan påverka bönen och bönesvar
18 Äktenskap och familj Gemensam bön i familjen
19 Barn och barnuppfostran Att be med och för sina barn
20 Jesu återkomst, del 1 Uthållighet i bönen, del 1
21 Jesu återkomst, del 2 Uthållighet i bönen, del 2
22 Jesu återkomst, del 3 Uthållighet i bönen, del 3
23 Reserv Reserv
24 Reserv Reserv