Posts from februari 2018

Posts from februari 2018

Kallelse till års- och administrationsmöte

Kallelse till års- och administrationsmöte Alla församlingsmedlemmar i Betelförsamlingen i Jönåker kallas härmed till 2018 års ordinarie års- och administrationsmöte i Betelkyrkan i Jönåker 18 mars kl 10:00. Ärenden Mötets öppnande Val av ordförande Val av sekreterare Val av två justeringsmän Mötets stadgeenliga utlysande Fastställande av dagordningen Föregående mötets…

Snart är det sportlov…

…och många av oss är lediga och ute på vägarna och reser. Varför inte låta ledigheten bli en tid då du ägnar dig extra mycket åt Bibeln? Om någon kom till doktorn och var mager för att denne inte hade ätit hade inte doktorn sagt: ”Här har jag ett piller du kan ta som ställer allt till rätta!” Nej, doktorn hade sagt: ”Du måste äta regelbundet och…