Glöm inte att du kan registrera din epost-adress!

Glöm inte att du kan registrera din epost-adress!

Hos Betelförsamlingen kan du registrera din epost-adress för att få regelbundna utskick från oss. Gå i menyn till Kontakt och Registrera din epost. Lycka till!