Prenumerera på vår kalender i din mobil

Prenumerera på vår kalender i din mobil

IOS

Gå till vår kalendersida och tryck på prenumerera. Ibland ger dock iOS-enheter felaktiga tidpunkter på de importerade händelserna. Följ då istället dessa instruktioner på din iPhone/iPad:

  • Gå till Inställningar
  • Gå till Epost, kontakter, kalendrar
  • Välj Lägg till konto
  • Välj Annat
  • Lägg till Prenumererad kalender
  • Skriv server som calendar.google.com/calendar/ical/planering@betelforsamlingen.com/public/basic.ics
  • Tryck Klar och Spara

ANDROID

Gå till vår kalendersida och tryck på Prenumerera i Google-kalender.