Om oss

Om oss

Vi är en kristen församling som finns i Sörmland, mitt i Kiladalen. På den här sidan finns information om vårt arbete och de samlingar och möten vi arrangerar. Vi har själva upplevt tron på Gud och relationen med honom och därför är budskapet om honom och hans son Jesus centralt i allt vårt arbete.

Vi tror att varje människa är skapad av Gud till hans avbild och därför är du och jag viktiga på vår jord. Du är värdefull och viktig och det finns en uppgift för dig som bara du kan utföra. Vårt arbete syftar till att stötta, uppmuntra och hjälpa varje person som vill ta reda på vem Gud är och vad han kan göra idag.

Kärleken till Jesus, bibelordet och ett dop i den helige Ande fick en skara troende att bilda Betelförsamlingen våren 1923. Deras längtan var, som än idag är, att förkunna det fulla evangeliet.

Musiken har en stor plats i vår kyrka. Bön och lovsång ger oss näring att få känna Guds gemenskap och glädje till varandra. Vår längtan är att få förkunna bibelns budskap för alla åldrar. Vår ambition är att få vara en mötesplats och sprida Jesu kärlek till alla människor här i Kiladalen.