Hemgrupper

Hemgrupper

Betelförsamlingen är indelad i ett antal hemgrupper som möts för bön, bibelläsning och gemenskap i hemmen.

Mer information kommer!