Posts from oktober 2017

Posts from oktober 2017

Församlingshelg 20-22 oktober

Inför församlingshelgen 20-22 oktober.  Välkomna till årets församlingshelg. Helgen är öppen för alla som vill komma, inte bara församlingens medlemmar. Årets ämne för bibelstudierna är evangelisation. Janne Carlsson, Mullsjö, kommer att hålla bibelstudier och predika. Julia Blixt, Nyköping, kommer att hjälpa oss med två av barnsamlingarna (10:30 och 13:00). Vidare så…