Posts from april 2019

Posts from april 2019

Workshop om pastorsfrågan

Onsdag 10 april kl 18-19 kommer det att hållas en workshop kring pastorsfrågan i Betelkyrkan. Workshopen leds av Sanna Ärlebrandt, som också tog initiativet till den. Tanken med workshopen är att församlingen tillsammans mejslar fram kriterier kring församlingens behov av pastor utifrån 1) den tilltänkta pastorns personliga egenskaper, 2) vilka arbetsuppgifter denne skall…