Workshop om pastorsfrågan

Workshop om pastorsfrågan

Onsdag 10 april kl 18-19 kommer det att hållas en workshop kring pastorsfrågan i Betelkyrkan. Workshopen leds av Sanna Ärlebrandt, som också tog initiativet till den. Tanken med workshopen är att församlingen tillsammans mejslar fram kriterier kring församlingens behov av pastor utifrån 1) den tilltänkta pastorns personliga egenskaper, 2) vilka arbetsuppgifter denne skall prioritera. Dessa kriterier är sedan tänkta att bli en hjälp för den fortsatta rekryteringen. Alla medlemmar är varmt välkomna!