Ett brev från 1923

Ett brev från 1923

I onsdags hade vi bibelstudium om församlingens organisation. Bland våra papper hade vi för något år sedan hittat ett brev från Lewi Pethrus till en av församlingens grundare, på den tiden då församlingen fanns i Ålberga. Brevet är daterat januari 1923. Innehållet är intressant för alla som är intresserade av församlingen och hur den skall organiserat.

Läs brevet i sin helhet nedan.