Dop i Rinkebysjön

Dop i Rinkebysjön

Idag hade vi dop i Rinkebysjön då en syster döptes till Kristus.

Jesus befaller oss i sin missionsbefallning:

Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”  (Matt 28:19-20)