En gammal karta över Mellanöstern

En gammal karta över Mellanöstern

Häromdagen på gamla Bryggeriet i Nyköping, fick jag syn på en gammal karta över Mellanöstern. Hur gammal den var framgick inte, men jag tror att den har tyskt ursprung.

Det intressanta med kartan är att den innehåller uppgifter som är motsägelsefulla. Kan du lista ut vad?

Om man läser Bibeln (framför allt i 2 Moseboken) så får man lära sig att Mose flydde från Egypten till landet Midjan, där han gifte sig och arbetade som fåraherde åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En gång när Mose vallade fåren och kommer till ett särskilt berg får han se en brinnande busken, och får sedan en vision av Gud att han skall gå ner till Egypten och föra Israels folk tillbaka till samma berg, och därefter till Kaanans land. Berget som Gud mötte Mose på heter Sinai eller Horeb. Det motsägelsefulla med kartan ovan är att den placerar Sinai på Sinaihalvön och inte i landet Midjan, som ligger på östra sidan om Aqaba-viken i nuvarande Saudiarabien. Sinaihalvön har fått sitt namn för att traditionen säger att Sinai låg där, men det finns ingenting som tyder på det. Det är snarare så att alla bevis pekar mot att Horeb/Sinai låg i Midjans land, precis som bibeltexten säger.

Många har ifrågasatt uttågets ur Egyptens historiska fakticitet därför att man inte hittar några bevis på en sådan folkvandring på Sinaihalvön. Men problemet är att man har letat på fel ställe.