Jesus förlåter synder
Föregående
Bönens betydelse
Nästa
Din framtid