Det kristna livets grund, förbundet och ett gudomligt inflytande i livet