Bibelstudium: ett bibliskt äktenskap

Bibelstudium: ett bibliskt äktenskap

Notera: till detta bibelstudium finns ingen ljudinspelning, eftersom undervisningen sker under stor frihet att samtala och ställa frågor under tiden. Av integritetsskäl spelar vi inte in sådana samtal. Det utkast (se pdf-fil nedan) som tillhandahålls är tänkt att användas för eget bruk.