Bibelskolan, del 23: Församlingen, del 3: Församlingens tillväxt i enhet