Att beredas i det fördolda
Föregående
Guds Storhet