Ordet hade framgång genom Herrens kraft
Föregående
Sann överlåtelse